Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prawomocny wyrok w wyniku błędu pełnomocnika

24.11.2011
Niewątpliwie sytuacja w jakiej znalazła się Pana córka jest bardzo trudna w niniejszej sprawie powinien Pan rozważyć dwie drogi postępowania.
 
Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem
 
W dziale VI Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca wskazał sytuacje w których można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 
Zgodnie z treścią art. 404 Kodeksu postępowania cywilnego z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. Ponadto podstawą wznowienia postępowania jest również sytuacja gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.
 
Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.
 
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 1975 roku w sprawie I PO 23/73 jeżeli podstawę żądania wznowienia postępowania stanowi uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa, miesięczny termin z art. 407 kpc do wniesienia skargi liczy się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o prawomocnym wyroku skazującym lub orzeczeniu umarzającym postępowanie karne. Konieczną bowiem przesłanką dopuszczalności skargi o wznowienie z powodu przestępstwa - poza wypadkami, w których niemożliwe jest wszczęcie postępowania karnego - jest istnienie prawomocnego wyroku skazującego lub orzeczenia umarzającego postępowanie karne.
 
Nie mniej w omawianej sprawie możliwość wznowienia postępowania budzi wątpliwości i nawet wydanie wyroku karnego stwierdzającego, iż zmuszenia Pana córki do podpisania przedmiotowego oświadczenia jest przestępstwem może nie umożliwić wznowienia postępowania.
 
Bowiem w postanowieniu z 5 lutego 1999 r., III CKN 1075-98 (OSNC 1999, nr 7-8, poz. 138) SN uznał, że poświadczenie nieprawdy w dokumencie użytym później przez stronę jako środek dowodowy nie jest podstawą wznowienia postępowania, wymienioną w art. 403 § 1 pkt 2. Odmienne stanowisko wyraziła M. Manowska, wznowienie postępowania w procesie cywilnym, s. 162, która przyjmuje, że wznowienie postępowania na podstawie art. 403 § 1 pkt 2 wchodzi w rachubę w razie przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie ( art. 271 k.k.).
 
Żądanie odszkodowania od Radcy Prawnego prowadzącego sprawę
 
Inną skuteczną formą dochodzenia roszczenia byłoby wystąpienie z pozwem przeciwko Radcy Prawnemu prowadzącemu przedmiotowe postępowania w imieniu Pana córki. W mojej ocenie Pana córka nie była informowana o wszystkich okolicznościach w sprawie a sytuacja wniesionego zażalenia związanego z rzekomym niedoręczeniem informacji o konieczności wniesienia opłaty jest co najmniej zagadkowa.
 
Zgodnie z treścią art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.
 
Należy jednak pamiętać, iż strona powodowa domagająca się naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania usługi zastępstwa procesowego powinna wykazać, że gdyby nie uchybienia przyjmującego zlecenie, to uzyskałaby korzystne dla siebie stanowisko sądu. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI ACa 844/2010).
 
Z powyższego powodu niniejsze postępowanie będzie niezmiernie trudne aczkolwiek dające szanse na wygraną i uzyskanie odszkodowania od pełnomocnika prowadzącego sprawę.
 
W mojej ocenie aby zmniejszyć ewentualne koszty procesu w pierwszej kolejności córka powinna dokonać zapłaty kwoty 1 000 zł i domagać się częściowego naprawienia szkody poprzez zwrot tej kwoty - pozwoli to na zmniejszenie opłaty sądowej oraz zminimalizowanie ewentualnych kosztów w przypadku przegrania spraw.


Tagi: wznowienie postępowania, adwokat, radca prawny, odszkodowanie, nakaz zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły