Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ślub z Ukrainką i wyjazd za granicę

30.10.2011

Niestety procedura zawarcia związku małżeńskiego z obywatelką Ukrainy nie jest prosta. W mojej ocenie niełatwo również zamknąć wszystkie kwestie formalne do końca roku.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Pana wybranka w celu zawarcia związku małżeńskiego musi zdobyć dwa bardzo istotne dokumenty:

 1. Zaświadczenie o stanie cywilnym
 2. Postanowienie sądu polskiego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego

Ad. 1

Z dniem 01.01.2011 Konsulaty Ukrainy przestały wydawać zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Natomiast zostają wprowadzone zaświadczenie o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym można uzyskać w Ambasadzie Ukrainy, jak również na Ukrainie u notariusza.

Lista dokumentów, które powinien złożyć obywatel Ukrainy w celu otrzymania zaświadczenia w Ambasadzie Ukrainy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenie;
 2. Ksero 1 strony paszportu zagranicznego;
 3. Ksero potwierdzenie zameldowania na terenie RP;
 4. Ksero karty pobytu lub strony paszportu z ważną wizą;

Ad. 2

Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Jak już wspomniałem wcześniej ukraina nie wydaje przedmiotowych zaświadczeń od 1 stycznia 2011 roku, dlatego w omawianym przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o zwolnienie Pana wybranki z złożenie przedmiotowego dokumentu.

Wniosek podobnie jak pozew zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego powinien zawierać:

 1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę strony, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. Oznaczenie rodzaju pisma
 3. Osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. Podpis strony albo jej pełnomocnika;
 5. Wymienienie załączników;
 6. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 7. Dokładnie określone żądanie;
 8. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, powołanie na tą okoliczność dowodów, a w miarę potrzeby uzasadnienie właściwości sądu

 

Nadto zgodnie z dyspozycją art. 561 Kodeksu Postępowania Cywilnego w charakterze Uczestnika postępowania należy wymienić osobę z którą zamierza się zawrzeć związek małżeński.

W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce w wniosku należy również wskazać adres dla doręczeń na terytorium polski.

Przedmiotowy wniosek zgodnie z dyspozycją art. 16 Kodeksu Postępowania Cywilnego wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć: kopię oraz tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia Wnioskodawczyni, Pana akt urodzenia, zaświadczenie z Ambasady o stanie cywilny wraz z tłumaczeniem, tłumaczenie paszportu, Pana akt małżeństwa (jeśli jest Pan po rozwodzie lub wdowcem).

Opłata od wniosku wynosi 100 zł – art. 37 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę należy wnieść w znaczkach sądowych lub na rachunek sądu.

Po uzyskaniu postanowienia Sądu oraz jego uprawomocnieniu się (około miesiąca) można udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia daty zawarcia związku małżeńskiego. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Po przeprowadzeniu tych formalności i zawarciu związku małżeńskiego dalszą procedurę należy przeprowadzić na terenie Wielkiej Brytanii. W niniejszej sprawie bowiem nie ma podstaw w mojej ocenie aby Pana wybrance wydać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie polski, bowiem nie będziecie Państwo jako małżeństwo tutaj stale przebywać. Ewentualnie w mojej ocenie zasadne byłoby wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie wizy a trybie wskazanym w art. 41 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
 2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
 3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
 4. nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej.

Następnie należy rozpocząć procedurę uzyskania tzw. Family Permit w Ambasadzie Wielkiej Brytanii.  EEA Family Permit to rodzaj wizy, wydawanej cudzoziemcom, którzy są małżonkami obywateli strefy EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Polska jest członkiem tej strefy.

W formularzu wiele pytań dotyczy małżonka-obywatela strefy EEA, jak gdyby zakładając, że mieszka on już w Wielkiej Brytanii: należy wskazać adres, czy informacje o zatrudnieniu i zarobkach w Wielkiej Brytanii.

Następnie, osoba wnioskująca o wizę może być poproszona na rozmowę z pracownikiem imigracyjnym konsulatu, o przyniesienie dodatkowych dokumentów itp. Sam proces składania wniosku odbywa się jednak wyłącznie komputerowo.Tagi: family permit, ukraina, małżeństwo, wiza

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 14.02.2013 Tatjana napisał(a):

  Witam' wszystkich! U nas(Ukraina) jest powiedzenie-Nie taki straszny diabel 'jak go maluja!)))
  Wszystko da sie zalatwic.Jedna rada- zwracac sie bezposrednio do ratuszu i pozniej sadu. Tak ze mozna wziac szlub na Ukrainie -mniej zajmie czasu i formalnosci-w internecie jest informacja jakie dokumenty ma przywiezc narzeczony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły