Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Cesja zaległych alimentów

11.02.2014
Poruszone przez Panią zagadnienie wbrew pozorom jest bardzo skomplikowane pod względem prawnym. Zgodnie, bowiem z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 
Niemożność przenoszenia danej wierzytelności wynikać może z właściwości zobowiązania, które ma charakter tak ściśle osobisty, że nie jest uzasadnione, aby wierzyciel mógł przenieść swoje prawa na inną osobę, np. wierzytelności alimentacyjne lub rentowe [uchwała SN z 24 lutego 2011 r., III CZP 134/2010, LexPolonica nr 2466525, OSNC 2011, nr 11, poz. 118; J. Mojak, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2, 2005, s. 123; E. Łętowska, w: System P.C., t. 3, cz. 1, 1976, s. 906]. Niekiedy za dopuszczalne uznaje się jednak zbycie wierzytelności alimentacyjnych już wymagalnych [K. Zagrobelny, w: E. Gniewek (red.), Kodeks..., 2008, s. 920-922; podobnie J. Mojak, Obrót wierzytelnościami..., s. 35-36; inne stanowisko prezentuje J. Gwiazdomorski, w: System prawa rodzinnego..., s. 997]. Dokonanie przelewu przy występowaniu zakazów wskazanych w art. 509 Kodeksu cywilnego powoduje jego nieważność (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Kwestie związane więc z możliwością cesji zaległych alimentów budzą pewne wątpliwości w dotychczasowym orzecznictwie, również to stanowisko może być podzielone przez sąd w niniejszej sprawie w szczególności, iż Pani dzieci przekazały wierzytelność w drodze darowizny a więc nic nie otrzymały z tego tytułu. 
 
Nie mnie zakładając, iż dzieci skutecznie przekazały Pani wierzytelność w chwili obecnej powinna Pani dokonać potrącenia z wierzytelnością męża i wnieść pozew przeciwegzekucyjny. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
 
Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. 
 
Natomiast zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie III CZP 91/2010 w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c, dopuszczalne jest powołanie nowej podstawy powództwa, polegającej na złożeniu oświadczenia o potrąceniu z wierzytelnością egzekwowaną powstałej dopiero w toku procesu wierzytelności wzajemnej, także wówczas, gdy zgłoszony w pozwie zarzut potrącenia okazał się bezskuteczny.
 
Drugą możliwością działania w niniejszej sprawie byłoby dokonanie cesji zwrotnej otrzymanej wierzytelności i wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Pani córki. Córki powinny zgłosić aby Komornik wszczął egzekucję zaległości alimentacyjnej z wierzytelności jaka dłużnikowi przysługuje do Pani. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik: 
 1. zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 
 2. wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. 
 
Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące możliwości wszczęcie przez byłego małżonka egzekucji z Pani wynagrodzenia to oczywiście taka możliwość istnieje – co więcej skoro sprawa została skierowana do egzekucji to z pewnością wkrótce dojdzie do zajęcia Pani wynagrodzenia za pracę.


Tagi: alimenty, cesja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły