Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika
 • Ciąża w okresie wypowiedzenia

  Dnia 31 sierpnia 2014 roku skończył mi się okres wypowiedzenia umowy pracę. Pracowałam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony a wyp...

 • Zachowek w prawie spadkowym

  O zachowku stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego istota polega na ochronie osób najbliższych spadkodawc...

 • Sprzeciw do nakazu zapłaty

  Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, nie jest uzależnione od wni...

 • Powództwo przeciwegzekucyjne

  Powództwo przeciwegzekucyjne uregulowane jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z jej przepisami...

 • Podział majątku po orzeczeniu rozwodu

  Podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków może być dokonany także w procesie rozwodowym, pod warunkiem jednakż...

 • Postanowienie, wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku

  Stwierdzenie nabycia spadku regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296...

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Warunkowe umorzenie postępowania jest samoistnym środkiem probacyjnym, który nie jest związany ze skazaniem sprawcy, a tym samym nie...

 • Definicja inwestora

  Językowo inwestor to osoba dokonująca inwestycji. Inwestycja to z kolei nakład gospodarczy, którego celem jest stworzenie nowych lub powi...

 • Podział majątku u notariusza

  Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Wspólność ta obejmuje przedmio...

Zapytaj prawnika
Umów wizytę
/pages/display/home/page:5