Prawo handlowe zostało głównie uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. W tym akcie prawnym zostały uregulowane zasady związane z prowadzeniem spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej i inne.