23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.
 
Wzór formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty SP został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2012 r., poz. 450). Na podstawie art. 125 § 3 wydane zostało także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 156, poz. 1527 ze zm.).
 
W obecnym stanie prawnym formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty powinien być udostępniony w siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet.
 
Jeżeli sprzeciw od nakazu zapłaty, który powinien być wniesiony na urzędowym formularzu, nie został wniesiony na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie
 
W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.
 
Pismo procesowe wnoszone na urzędowym formularzu może być dotknięte brakami, usystematyzowanymi przez ustawodawcę w trzech kategoriach. Tak więc pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, jest dotknięte brakiem formalnym powodującym jego zwrot (odrzucenie środka zaskarżenia), jeżeli nie zostało na takim formularzu wniesione, albo formularz został nieprawidłowo wypełniony, albo zostały niezachowane inne warunki formalne, na skutek czego pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu. 
 
W pierwszym wypadku chodzi o sytuacje, w których strona zignorowała obowiązek użycia formularza albo dobrała formularz niewłaściwy (np. wniosła pozew na formularzu przeznaczonym dla sprzeciwu od nakazu zapłaty), w drugim o sytuacje, gdy wprawdzie dokonano prawidłowego doboru formularza, ale nie został on prawidłowo wypełniony (dokonano niewłaściwych wpisów w niewłaściwych rubrykach, nie wypełniono wszystkich rubryk, umieszczono wpisy poza rubrykami itd.), natomiast w trzecim o inne niż wyżej wymienione uchybienia wymaganiom formalnym, których niezachowanie spowodowało niemożność nadania pismu prawidłowego biegu (np. przedarcie, przecięcie formularza uniemożliwiające jego scalenie itp.). Struktura gramatyczna i logiczna omawianego przepisu wskazuje, że w wypadku nieużycia formularza lub jego wadliwego wypełnienia, zwrot pisma (odrzucenie środka zaskarżenia) następuje niezależnie od tego, czy popełniony błąd spowodował niemożność nadania pismu (środkowi zaskarżenia) prawidłowego biegu. To oczywiste, gdyż tylko w wypadku niezachowania „innych warunków formalnych” - rzecz jasna, innych niż pominięcie formularza lub wadliwe jego wypełnienie - ustawodawca uzależnił skutek w postaci zwrotu pisma lub odrzucenia środka od wpływu braku na prawidłowy bieg pisma (środka). Tym samym dał wyraźny znak, że każdy brak polegający na nieużyciu formularza lub jego wadliwym wypełnieniu powoduje zwrot pisma (odrzucenie środka zaskarżenia), a inne braki tylko wówczas, gdy zachodzi niemożność nadania pismu prawidłowego biegu. 
 
Jeżeli nie wiesz jak wypełnić formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty – prześlij nam otrzymany nakaz zapłaty i zapoznaj się z naszą ofertą przygotowania profesjonalnych sprzeciwów od nakazu zapłaty.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Nakaz zapłaty, Sprzeciw, Formularz

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Umowa przedwstępna, nazywana czasami promesą zatrudnienia, uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Może ona mieć także zastosowanie w przypadku...
Zgodnie z art. 524 Kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem....
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie...
Na wstępie wyjaśnię kilka kwestii, które myślę, iż odpowiedzą na szereg postawionych przez Pana pytań. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar...
Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod...
Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy...
W sprawie egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie znajdzie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści...
W zakresie obliczania terminy do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksy postępowania administracyjnego....
Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Z pewnością każdy z nas wcześniej czy później stanie przed koniecznością skierowania pozwu do sądu w sprawie cywilnej. Ile właściwie kosztuje...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra