23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo karne › Groźby karalne

Groźby karalne

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Groźba karalna
Groźby karalne, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) stanowią przestępstwa przeciwko wolności. Na podstawie przepisu art. 190 § 1 k.k. kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, iż sprawca omawianego przestępstwa nie musi kierować się rzeczywistą wolą np. pozbawienia życia lub pobicia innej osoby. Dla zaistnienia tego przestępstwa wystarczające jest, iż osoba, pod której adresem sprawca wypowiedział groźbę w sposób rzeczywisty obawia się jej spełnienia oraz obawa ta jest uzasadniona. 
 
Groźba karalna stanowi występek, którego ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 
Groźba karalna może zostać wyrażona w różny sposób. Konieczne jest jedynie, aby sposób jej wyrażenia wzbudził u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Sprawca może np. wyrazić groźbę w wypowiedzi słownej, za pomocą pisma, gestu, itd. Ponadto groźba nie musi być przekazana pokrzywdzonemu przez sprawcę osobiście. Do tego celu sprawca może wykorzystać inną osobę, która będzie wówczas występować w roli posłańca. 
 
Należy podkreślić, iż przepis art. 190 § 1 k.k. chroni wolność w sensie subiektywnym. Oznacza to, iż chroni on poczucie wolności danej jednostki, wolność od strachu. Groźba karalna stanowi przestępstwo materialne. Jak już wyżej wskazano, dla jego zaistnienia wystarczające jest uzasadnione przekonanie pokrzywdzonego, iż niebezpieczeństwo spełnienia groźby jest realne. Natomiast niebezpieczeństwo to nie musi w sposób obiektywny istnieć. 
 
Kryterium, że subiektywne odczucie obawy przez zagrożonego jest uzasadnione, należy ujmować obiektywnie, lecz z uwzględnieniem osobowości zagrożonego (Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 508/99).
 
Dla zaistnienia omawianego przestępstwa konieczne jest istnienie w każdym przypadku nie tylko obawy spełnienia zapowiadanej groźby, ale także obawa ta musi być uzasadniona. 
 
Jan Kowalski kierując w stronę Adama Nowaka pistolet stanowiący zabawkę jego 5-letniego syna zagroził mu, że go zabije. Takiej groźby nie można uznać za budzącą uzasadnione poczucie obawy u Adama Nowaka. 
 
Uzasadniona obawa oznacza, iż zarówno okoliczności, w jakich groźba została wyrażona, jak i osoba grożącego robią wrażenie na obiektywnym, normalnie wrażliwym obserwatorze.
 
Istotny jest także fakt, iż nawet realna groźba, która jednak nie przestraszyła jej adresata nie może być uznana za groźbę karalną. Ponadto nie można uznać za groźbę karalną pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Ostrzeżenie takie nie ma bowiem charakteru bezprawnego. Stanowi ono obowiązek właściwych organów. W związku z powyższym działanie, które ma podstawę prawną nie może być jednocześnie uznane za bezprawne. 
 
Groźba karalna stanowić może samoistne przestępstwo, które zostało określone w przepisie art. 190 § 1 k.k. Za przestępstwo to grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba może stanowić także jedno ze znamion innego przestępstwa. Dotyczy to np. przestępstwa zgwałcenia, czy też rozboju. W takich przypadkach sprawca ponosi odpowiedzialność za faktycznie popełnione przestępstwo, a nie tylko za samą groźbę. 
 
Groźbę karalną należy odróżnić od groźby bezprawnej. Drugie ze wskazanych pojęć obejmuje szerszy zakres. Zgodnie bowiem z przepisem art. 115 § 2 k.k. groźbą bezprawną jest zarówno groźba karalna, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Nie stanowi jednak groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Kodeks karny

2013-08-13 13:11 Anna napisał(a):
Mojemu chłopakowi grozi kolega w pracy, mówi ze zrobi mu krzywde, grożąc pobiciem, grozi nasłaniem kolegów.
2014-05-07 12:48 Błażej napisał(a):
Swego czasu otrzymywałem właśnie bardzo nie przyjemne groźby karalne, sprawa trafiła do sądu i z pomocą kancelarii sprawa bardzo szybko została wygrana przeze mnie.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra