23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Zasiedzenie gruntu

Zasiedzenie gruntu

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Zasiedzenie gruntu uregulowane jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Zgodnie z jej art. 172 posiadacz gruntu, który nie jest jego właścicielem nabywa jego własność w dwóch przypadkach:
 
  1. jeżeli posiada grunt nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, a posiadanie to uzyskał w dobrej wierze;
  2. jeżeli posiada grunt nieprzerwanie od lat trzydziestu jako posiadacz samoistny, a posiadanie to uzyskał w złej wierze.
 
Dla właściwego zrozumienia instytucji zasiedzenia konieczne jest wytłumaczenie wyżej wskazanych pojęć, które stanowią przesłanki zasiedzenia. W obydwóch przypadkach ustawodawca dla zasiedzenia wymaga, aby posiadacz władał gruntem jako posiadacz samoistny. Zgodnie z art. 336 k.c. posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Chodzi tutaj o posiadanie w takim zakresie, jaki odpowiada treści prawa własności. Posiadanie to ma miejsce jednak bez tytułu prawnego do gruntu. 
 
Drugim istotnym terminem w przedmiotowej sprawie jest pojęcie „nieprzerwanego posiadania”. Zgodnie z art. 340 k.c. domniemywa się ciągłość posiadania. Z domniemania tego wynikają dla posiadacza znaczne ułatwienia dowodowe. Wystarczy bowiem, gdy w postępowaniu sądowym o stwierdzenie zasiedzenia gruntu udowodni nabycie posiadania w określonym czasie w przeszłości i dalsze jego trwanie obecnie. Ponadto nie można zapominać, iż niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania, a posiadanie przywrócone poczytuje się za nieprzerwane. 
 
Jeżeli chodzi natomiast o rozumienie pojęcie dobra i zła wiara to należy podkreślić, iż nie ma legalnych definicji tych terminów. Zgodnie jednak z definicją wypracowaną w doktrynie w dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności gruntu. Natomiast w złej wierze jest posiadacz, który wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że nie przysługuje mu prawo własności. Istotnym jest także fakt, iż zgodnie z art. 7 k.c. w przypadku, gdy ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. 
 
Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela (art. 173 k.c.).
 
Należy podkreślić, iż jeżeli podczas biegu zasiedzenia gruntu nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie gruntu w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.
 
Chociaż własność gruntu przez zasiedzenie nabywa się z mocy prawa to, aby sąd wieczysto księgowy dokonał zmiany wpisu właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości konieczne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie zasiedzenia. 
 
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności gruntu może złożyć każdy zainteresowany. Właściwym do jego rozpoznania jest sąd rejonowy położenia gruntu. Do wniosku tego powinno dołączyć się odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, które prowadzone są dla nieruchomości mającej być przedmiotem zasiedzenia. Ponadto w przypadku, gdy zasiedzenie nie obejmuje całej nieruchomości mającej urządzoną księgę wieczystą, wnioskodawca do przedmiotowego wniosku powinien dołączyć także mapy nieruchomości, które sporządzone zostały zgodnie z zasadami obowiązującymi przy oznaczaniu nieruchomości. 
 
Wnioskodawca powinien w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia gruntu przywołać wszystkie dowody, które wskazują na spełnienie przesłanek zasiedzenia. W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że zasiedzenie nastąpiło to wyda postanowienie zgodne  z żądaniem wniosku. Natomiast w przeciwnym przypadku wniosek ten zostanie oddalony. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!
2014-02-11 12:19 Paweł napisał(a):
Mam taki dylemat mam działkę a właściwie dwie obok siebie jedna przez jedną z nich według mam prawie przez środek biegnie sąsiada płot czy mam szanse odzyskać swoją działkę płot stoi już pewnie z 40 lat?
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra