23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Współwłasność samochodu oznacza stan, w którym własność auta przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność samochodu może powstać w drodze różnych czynności prawnych. 
 
Najczęściej w praktyce współwłasność powstaje w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Aby skutek ten nastąpił konieczne jest wymienienie wszystkich współwłaścicieli w treści umowy. Osoby te są wówczas stroną umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Ponadto konieczne jest, aby każdy ze współwłaścicieli podpisał wskazaną umowę. Jeżeli chodzi o zarejestrowanie takiego auta to procedura rejestracji odbywa się podobnie, jak w przypadku, gdy pojazd ten ma tylko jednego właściciela. Należy podkreślić, iż kolejność, w której współwłaściciele zostali wskazani w umowie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast kolejność wskazania współwłaścicieli we wniosku o rejestrację pojazdu odgrywa istotną rolę. Bowiem dane osoby wskazanej we wniosku jako pierwsza będą wpisane na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego (w rubryce C). Dane pozostałych zaś współwłaścicieli będą widniały w rubryce „Adnotacje urzędowe” ze wskazaniem, iż są to współwłaściciele pojazdu. 
 
Współwłasność samochodu powstaje także w wyniku zawarcia umowy sprzedaży jedynie części zarejestrowanego już samochodu. W przypadku tym  należy w umowie kupna-sprzedaży auta określić  zbywaną część. Kupujący ma wówczas obowiązek zapłacić 2 % podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast jest on zwolniony z opłat związanych z załatwianiem formalności w wydziale komunikacji. Powinien on wówczas złożyć wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu w przypadku, gdy została wydana. 
 
Współwłasność pojazdu powstaje także w wyniku zawarcia umowy darowizny samochodu.  W przypadku tym wysokość należnego podatku uzależniona jest od wartości darowanego pojazdu oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Należy podkreślić, iż gdy obdarowanym jest ktoś z najbliższej rodziny darczyńcy urząd skarbowy może zwolnić go całkowicie z obowiązku zapłaty podatku. Warunkiem jednakże takiego zwolnienia jest zgłoszenie przez obdarowanego darowizny w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny. W celu przerejestrowania samochodu obdarowany obowiązany jest przedstawić we właściwym Starostwie Powiatowym następujące dokumenty:
 
  1. umowę darowizny samochodu;
  2. dowód rejestracyjny samochodu;
  3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
  4. dowód uiszczenia opłaty za rejestrację.
 
W praktyce współwłasność samochodu powstaje zwykle z chęci obniżenia wysokości składki na polisę OC. Jeden ze współwłaścicieli, który nie ma wcale zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych za bezszkodową jazdę lub ma te zniżki małe bierze na drugiego współwłaściciela osobę z wysokim poziomem zniżek. W przypadku takim wysokość składki na polisę OC ulega znacznemu obniżeniu. Należy jednakże pamiętać o tym, iż w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli spowoduje wypadek z innym samochodem, zniżki zostaną potrącone wszystkim osobom, które wpisane są w dowodzie rejestracyjnym auta. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Współwłasność

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra