23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo karne › Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) weszła w życie dnia 1 stycznia 1972 r. Od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. kodeks wykroczeń stanowi zbiór przepisów, które regulują prawo wykroczeń. Jest to dziedzina prawa pokrewna w stosunku do prawa karnego. kodeks ten to jeden z najważniejszych aktów prawnych w polskim ustawodawstwie karnym. Określa on odpowiedzialność za czyny o mniejszej społecznej szkodliwości niż przestępstwa. Wykroczeniem jest bowiem czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Wynika z tego jednoznacznie, iż za popełnienie wykroczenia ustawodawca przewidział katalog łagodniejszych kar niż za popełnienie przestępstwa.
 
Kodeks wykroczeń składa się z dwóch części:
 
 1. części ogólnej;
 2. części szczególnej.
 
W skład części ogólnej wchodzi siedem rozdziałów:
 
 1. Rozdział I Zasady odpowiedzialności;
 2. Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru;
 3. Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego;
 4. Rozdział IV Warunkowe zawieszenie kary aresztu;
 5. Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania;
 6. Rozdział VI Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych;
 7. Rozdział VII Stosunek do ustaw szczególnych.
 
Tytuły tych rozdziałów w sposób precyzyjny wskazują, jakie zagadnienia są w nich uregulowane. W części ogólnej Kodeksu wykroczeń znajdują się przepisy prawa regulujące wszystkie podstawowe kwestie, które związane są z ponoszeniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia. Należy podkreślić, iż przepisy części ogólnej Kodeksu wykroczeń stosuje się do także wykroczeń przewidzianych w innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych.
 
Natomiast część szczególna Kodeksu wykroczeń obejmuje 12 rozdziałów:
 
 1. Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;
 2. Rozdział IX Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
 3. Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia;
 4. Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
 5. Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie;
 6. Rozdział XIII Wykroczenia przeciwko zdrowiu;
 7. Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu;
 8. Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów;
 9. Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej;
 10. Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
 11. Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji;
 12. Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.
 
Jak wskazują przytoczone tytułu rozdziałów części szczególnej Kodeksu wykroczeń, w części tej znajduje się szczegółowe określenie konkretnych wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Wykroczenia te, dla łatwiejszego z punktu widzenia praktycznego posługiwania się kodeksem, zostały podzielone na grupy w zależności od tego przeciwko, jakiemu dobru są skierowane. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Kodeks, Ustawa

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra