23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo pracy › Urlop okolicznościowy przysługujący z powodu śmierci osoby najbliższej

Urlop okolicznościowy przysługujący z powodu śmierci osoby najbliższej

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Urlopem okolicznościowym określane jest zwolnienie pracownika od pracy z powodu szczególnych okoliczności osobistych. Istotnym jest fakt, iż pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego w przypadku wystąpienia przyczyn wskazanych w przepisach prawa. Aby uzyskać urlop okolicznościowy pracownik powinien zgłosić pracodawcy o swojej nieobecności w pracy. Najpóźniej w drugim dniu tej nieobecności. Ponadto obowiązany jest on także podać termin tej nieobecności. Dzień urlopu okolicznościowego nie musi przypadać w terminie zdarzenia, który go uzasadnia. Konieczne jest jedynie, aby pracownik udowodnił istnienie związku między tym zdarzeniem a terminem otrzymania zwolnienia od pracy. 
 
Należy podkreślić, iż urlop okolicznościowy udzielany jest wyłącznie na żądanie pracownika. 
 
Pracownik obowiązany jest wykazać pracodawcy za pomocą odpowiednich dokumentów zaistnienie zdarzenia, które uprawnia go do otrzymania urlopu okolicznościowego. W przypadku śmierci osoby najbliższej będzie to akt zgonu.
 
Pracodawca może zażądać przedstawienia mu oryginału aktu zgonu. 
 
Za czas zwolnienia od pracy z powodu urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia obliczana jest jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie to wypłacane jest przez pracodawcę łącznie z wynagrodzeniem uzyskanym przez pracownika za miesiąc, w którym przypadły dni przebywania przez niego na urlopie okolicznościowym. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281) pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 
 
  1. dwa dni urlopu okolicznościowego w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  2. jeden dzień urlopu okolicznościowego w razie zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 
Z powyższego wyraźnie wynika, iż ilość dni urlopu okolicznościowego przysługującego pracownikami z powodu śmierci bliskiej mu osoby uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa występującego między pracownikiem a osobą zmarłą. 
 
W przypadku zgonu osoby bliskiej, gdy pracownikowi przysługuje prawo do dwóch dni urlopu okolicznościowego, jeden dzień tego urlopu powinien przypaść na dzień pogrzebu, natomiast drugi dzień na dzień poprzedzający dzień pogrzebu lub dzień następujący po pogrzebie. 
 
W sytuacji, gdy zgon osoby bliskiej pracownikowi nastąpił w okresie, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym nie ma on prawa do otrzymania urlopu okolicznościowego z tego powodu. 
 
Jednakże pracownik zachowuje prawo do otrzymania urlopu okolicznościowego np. gdy pogrzeb osoby zmarłej odbędzie się dopiero po jego powrocie do pracy lub gdy potrzebuje dnia wolnego od pracy na uczestniczenie w odczytaniu testamentu. W tym ostatnim przypadku, jednakże pomiędzy datą zwolnienia pracownika od pracy a okolicznością usprawiedliwiającą to zwolnienie zachowany jest związek czasowy. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Urlop

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zgodnie z art. 73 Ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r....
Umowa przedwstępna, nazywana czasami promesą zatrudnienia, uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Może ona mieć także zastosowanie w przypadku...
Zgodnie z art. 524 Kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem....
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie...
Na wstępie wyjaśnię kilka kwestii, które myślę, iż odpowiedzą na szereg postawionych przez Pana pytań. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar...
Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod...
Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy...
W sprawie egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie znajdzie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści...
W zakresie obliczania terminy do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksy postępowania administracyjnego....
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra