23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo mieszkaniowe › Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Mieszkanie komunalne
Wynajmujący od gminy mieszkanie komunalne może stać się jego właścicielem za cenę znacznie niższą od ceny rynkowej. Należy jednak podkreślić, iż na gminy nie został nałożony obowiązek wyprzedawania mieszkań z zasobów komunalnych. To od decyzji gminy zależy, czy dane mieszkanie jest na sprzedaż, czy też nie. Decyzja ta podejmowana jest w oparciu o uchwałę gminy określającą zasady wykupu mieszkań komunalnych. Uchwała ta wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
 
Aby możliwe było wykupienie mieszkania komunalnego gmina musi wyrazić zgodę na jego sprzedaż. 
 
W praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje:
 
 1. to gmina zwraca się do najemcy mieszkania komunalnego przedstawiając mu propozycję wykupu tego mieszkania;
 2. gmina oczekuje, aż najemca zwróci się do niej z prośbą wyrażenia zgody na wykup zajmowanego mieszkania komunalnego.
 
Aby konkretne mieszkanie komunalne mogło zostać wykupione przez daną osobę muszą być spełnione następujące warunki:
 
 1. osoba ta musi być najemcą danego mieszkania komunalnego tzn. musi mieć zawartą z gminą umowę najmu na czas nieokreślony;
 2. osoba ta nie może zalegać z czynszem za dany lokal;
 3. mieszkanie komunalne musi być w dobrym stanie technicznym oraz mieć uregulowaną sytuację prawną.
 
Procedura sprzedaży mieszkania komunalnego trwa przez okres różny w zależności od tego, w jakiej gminie się toczy. Najemca zaczyna brać w niej udział z chwilą otrzymania od gminy pisma, w której zawarta jest propozycja wykupu wynajmowanego lokalu. Jeżeli najemca chce skorzystać z tej propozycji powinien w terminie określonym w tym piśmie złożyć wniosek oraz dokumenty wymagane do wykupu w odpowiednim wydziale gminy.  
 
Dokumenty te są następujące:
 
 1. decyzja o przydziale najmu mieszkania;
 2. umowa najmu mieszkania;
 3. zaświadczenie o zameldowaniu;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. akt zgonu/akt małżeństwa/postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – w przypadku spadkobierców najemcy.
 
Natomiast we wniosku o wykup mieszkania komunalnego powinno określić się formę zapłaty za wykupywane mieszkanie. Gmina może rozłożyć na raty cenę sprzedawanego lokalu. Maksymalnie okres płatności rat może wynosić 10 lat. 
 
Dokumenty złożone przez najemcę przekazywane są do wydziału mienia i geodezji. Kolejnym krokiem jest zlecenie przez gminę ustalenia wartości rynkowej mieszkania komunalnego rzeczoznawcy majątkowemu. W skład tej wyceny wchodzi nie tylko wykupywany lokal, ale także pomieszczenia do niego przynależne oraz udział w nieruchomości wspólnej. 
 
Gmina ma prawo udzielić najemcy bonifikatę od wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 
Bonifikata ta może wynosić od 1 do 99% wartości rynkowej wykupywanego mieszkania komunalnego.
 
Osoby spełniające następujące warunki mają szansę na uzyskanie wysokiej bonifikaty od gminy:
 
 1. są najemcami lokalu przez dłuższy okres czasu;
 2. budynek, w którym znajduje się zajmowany przez nie lokal jest stary;
 3. zapłacą gotówką całą kwotę od razu;
 4. jednocześnie od gminy wykupią mieszkania komunalne wszyscy ich najemcy;
 5. grunt pod działkę brany jest w użytkowanie wieczyste (na 99 lat, a w zamian co roku należy wpłacić do gminnej kasy 1 % wartości działki pod lokalem). 
 
Wysokość udzielonej bonifikaty zależy od decyzji gminy. Wysokość ta nie jest regulowana przez ustawę.
 
Wraz ze sprzedażą mieszkania komunalnego sprzedawany jest udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Należy podkreślić, iż bonifikata udzielana przez gminę od wartości rynkowej lokalu dotyczy także ceny udziału w nieruchomości wspólnej.
 
Następnie w przypadku, gdy najemca zaakceptuje wycenę mieszkania komunalnego dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego oraz bonifikatę udzieloną przez gminę podpisywana jest umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego. Umowa ta stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej, a także na jej podstawie administrator budynku dokona rejestracji najemcy jako właściciela lokalu. Konsekwencją tego staje się on członkiem wspólnoty mieszkaniowej.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Mieszkanie, Wykup

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra