23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Darowizna samochodu

Darowizna samochodu

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Darowizna samochodu
Darowizna samochodu jest jedną z najpopularniejszych form przeniesienia własności samochodu. Zgodnie z definicją kodeksową poprzez umowę darowizny samochodu darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania samochodu na rzecz obdarowanego.
 
Oświadczenie darczyńcy o dokonaniu umowy darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny samochodu bez zachowania tej formy staje się ważne, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W praktyce w przypadku darowizny samochodu wystarczająca z punktu widzenia przepisów prawa jest umowa pisemna darowizny.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004 roku w sprawie III CK 382/2003 wydanie rzeczy ruchomej stanowiącej przedmiot darowizny może nastąpić nie tylko przez jej fizyczne przekazanie obdarowanemu, ale także sposobami wskazanymi w art. 348 zdanie drugie kc oraz art. 349-351 kc.
 
Zgodnie z treścią art. 348 Kodeksu cywilnego przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy.
 
Na gruncie powyższych przepisów należy więc uznać, iż wykonanie umowy darowizny nie zawsze będzie polegało na fizycznym przekazaniu samochodu a może również zostać wykonana poprzez przekazanie dokumentów oraz kluczyków do pojazdu.
 
Należy pamiętać aby w umowie darowizny samochodu zawrzeć tak istotne informacje jak dane darczyńcy i obdarowanego w tym ich numery identyfikacji podatkowej, markę i model darowanego samochodu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer nadwozia.
 
Podatek od umowy darowizny samochodu
 
Tak jak wszystkie inne przedmioty i prawa majątkowe przekazane w drodze darowizny, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również darowizna samochodu. Obowiązują te same limity wartości darowizn (w zależności od grupy) jak i zwolnienie zupełne dla najbliższej rodziny, czyli dla grupy "0"- o ile darowizna będzie zgłoszona do US na druku SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy. 
 
Reguluje to art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn na mocy, której zostaje zwolnione z opodatkowania nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę jeśli zgłoszą nabycie rzeczy lub praw w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zstępni oraz wstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. oraz rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. Jeśli darowizna samochodu odbyła się w formie aktu notarialnego wtedy nie ma potrzeby zgłaszania tego do urzędu skarbowego.  
 
Przerejestrowanie samochodu będącego przedmiotem umowy darowizny
 
Zarówno na obdarowanym jak i na darczyńcy spoczywają obowiązki dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem własności samochodu, który należy jak najszybciej przerejestrować na nowego właściciela. W tym celu obdarowany musi przedstawić w urzędzie:
 
  • umowę darowizny samochodu,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli była wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty.
 
Należy również dopilnować wszelkich formalności związanych z przepisaniem polisy OC w tym ewentualnego rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Darowizna

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra