23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 14 dni, zaś skutkiem jego nie wniesienia w terminie będzie uprawomocnienie się wyroku i konieczność opłacenia kwoty objętej nakazem zapłaty.
 
Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
 
Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.
 
Należy pamiętać aby sprzeciw od nakazu zapłaty został przygotowany profesjonalnie, w szczególności należy pamiętać o regułach postępowania cywilnego wynikającej z art. 6 Kodeksu cywilnego oraz prekluzji dowodowej.
 
Art. 6 Kodeksu cywilnego - Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
 
Art. 5055 Kodeksu postępowania cywilnego - Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
 
Art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego - Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.
 
Opłata sądowa za wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Ustawa o kosztach cywilnych w sprawach sądowych nie przewiduje ponoszenia przez Pozwanego dodatkowych kosztów sądowych w związku z wniesionym sprzeciwem od nakazu zapłaty. Takie koszty natomiast ponosi pozwany w przypadku wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty tzn. zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w trybie nakazowym.
 
Co dzieje się po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty 
 
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.
 
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
 
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu w postępowaniu elektronicznym nakaz zapłaty  traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej tzn. do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Pozwanego.
 
Jakie zarzuty powołać w sprzeciwie od nakazu zapłaty
 
Nie można z góry określić jakie zarzuty należy powoływać w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Każda sprawa jest inna i zalecamy w takich sprawach skorzystać z pomocy prawnika, błędy w przygotowaniu sprzeciwu mogą mieć nieodwracalne skutki w zakresie jego skutecznego wniesienia.
 
Najczęstszymi zarzutami powołanymi przez nas w przygotowanych sprzeciwach to zarzut: przedawnienia, braku legitymacji czynnej, niewłaściwego wykazania zasadności roszczenia, etc.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!
2012-02-29 17:04 Bartek napisał(a):
Bardzo dziękuję za pomoc. Właśnie wygrałem sprawę z firmą Prokura dzięki sprzeciwowi od nakazu zapłaty przygotowanego przez LexVin.
2012-11-02 19:00 Karolina napisał(a):
Muszę przyznać, iż serwis LexVin to naprawdę profesjonaliści. Trafiłam na ich ślad czytając wywiad z założycielem serwisu w jednej z gazet ogólnopolskich. Dzięki sprzeciwowi od nakazu zapłaty wygrałam sprawę dotyczącą Konwencji CMR. Polecam ich usługi.
2012-11-26 11:22 Patrycja napisał(a):
Czy są tu wnioski sprzeciw od nakazu zapłaty? Oraz o przerzuceniu terminu do komornika? Proszę o pomoc.
2012-11-26 11:37 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Nasza firma zajmuje się przygotowaniem profesjonalnych sprzeciwów od nakazu zapłaty. W celu zamówienia usługi należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w "Zamów pismo" (lewy, górny róg strony).
2012-12-20 15:56 Stefan napisał(a):
Czy firma może wystawić refakturę bez mojej zgody ,nie powiadamiając mnie ?
2013-07-04 21:46 Ewelinka napisał(a):
Mój problem dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powodem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która żąda solidarnej spłaty powstałego zadłużenia od moich rodziców, brata oraz mnie.
W połowie 2011 roku wyprowadziłam się z zadłużonego mieszkania moich rodziców. Pod koniec września 2011 roku otrzymałam pierwszy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, na który zaciągnęłam kredyt. Pieniądze z kredytu wpłaciłam Spółdzielni Mieszkaniowej na poczet zadłużenia.
Wszystkie pisma do i z Sądu są adresowane na adres mojego obecnego miejsca zamieszkania. Kuratorzy sądowi, społeczni oraz pracownicy MOPS-u odwiedzają mnie w moim obecnym miejscu zamieszkania, które zajmuję razem z partnerem od 10 października 2011. Dodatkowo zostałam najemcą wynajmowanego mieszkania i została ze mną podpisana umowa najmu od sierpnia 2012r.
Tak w skrócie wygląda moja sytuacja.
We mnie rodzi się sprzeciw, co do nakazu zapłaty, dlatego, że niestety istnieje zdaje się obowiązek stałego meldunku, a nie mam możliwości zameldowania się gdzie indziej. Dla Spółdzielni moje zameldowanie jest w tej sytuacji tożsame z mieszkaniem w zadłużonym mieszkaniu i pociąganie mnie do współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Czy możecie mi Państwo pomóc ?
2013-07-04 21:49 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Jak najbardziej Pani zastrzeżenia co do wydanego nakazu zapłaty są słuszne a sprawa przeciwko Spółdzielni jest do wygrania. Proszę o skorzystania z formularza do zadawania pytań "Zapytaj prawnika" i przesłanie nam skanów otrzymanych z sądu dokumentów wraz z wskazaniem daty ich odbioru.
2013-07-22 13:19 Marcin napisał(a):
Witam serdecznie, kilka dni temu otrzymałem z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI wydział Cywilny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wniesiony przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzayjny Fundusz Inwetycyjny Zamknięty z siedzibą Gdyni na kwotę 38 151,51 PLN.
Rzecz dotyczy kredytu jaki miałem w Euro Banku od 06.07.2007 roku, a który został kupiony przez Best w dniu 30.11.2012. Czy jest możliwe wniesienie sprzeciwu od tego nakazu i szansa na to, że Best odstąpi od egzekucji?
Będę wdzięczny za odpowiedź i ewentualną wycenę Państwa pomocy prawnej, jeśli jest szansa, po przeczytaniu tej sprawy, że może ta kwota uległa przedawnieniu ?
2013-07-22 13:24 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Marcinie proszę prześlij nam otrzymane dokumenty na maila biuro@lexvin.pl oraz informację na ile lat Eurobank udzielił pożyczki oraz czy dokonał jej wypowiedzenia przed tym terminem.
2014-01-29 17:54 Tomasz napisał(a):
Chciałbym bardzo podziękować za okazaną pomoc załatwieniu sprawy z Prokurą "Krukiem". Szybko załatwiony Sprzeciw i dalsza pomoc w odzyskaniu zajętych przez Komornika pieniędzy szybko i profesjonalnie została przeprowadzona "bez wychodzenia z domu" i odwiedzania kogokolwiek.Polecam
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra