23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 14 dni, zaś skutkiem jego nie wniesienia w terminie będzie uprawomocnienie się wyroku i konieczność opłacenia kwoty objętej nakazem zapłaty.
 
Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
 
Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.
 
Należy pamiętać aby sprzeciw od nakazu zapłaty został przygotowany profesjonalnie, w szczególności należy pamiętać o regułach postępowania cywilnego wynikającej z art. 6 Kodeksu cywilnego oraz prekluzji dowodowej.
 
Art. 6 Kodeksu cywilnego - Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
 
Art. 5055 Kodeksu postępowania cywilnego - Okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
 
Art. 50535 Kodeksu postępowania cywilnego - Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.
 
Opłata sądowa za wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
 
Ustawa o kosztach cywilnych w sprawach sądowych nie przewiduje ponoszenia przez Pozwanego dodatkowych kosztów sądowych w związku z wniesionym sprzeciwem od nakazu zapłaty. Takie koszty natomiast ponosi pozwany w przypadku wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty tzn. zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w trybie nakazowym.
 
Co dzieje się po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty 
 
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.
 
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
 
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu w postępowaniu elektronicznym nakaz zapłaty  traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej tzn. do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Pozwanego.
 
Jakie zarzuty powołać w sprzeciwie od nakazu zapłaty
 
Nie można z góry określić jakie zarzuty należy powoływać w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Każda sprawa jest inna i zalecamy w takich sprawach skorzystać z pomocy prawnika, błędy w przygotowaniu sprzeciwu mogą mieć nieodwracalne skutki w zakresie jego skutecznego wniesienia.
 
Najczęstszymi zarzutami powołanymi przez nas w przygotowanych sprzeciwach to zarzut: przedawnienia, braku legitymacji czynnej, niewłaściwego wykazania zasadności roszczenia, etc.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!
2012-02-29 17:04 Bartek napisał(a):
Bardzo dziękuję za pomoc. Właśnie wygrałem sprawę z firmą Prokura dzięki sprzeciwowi od nakazu zapłaty przygotowanego przez LexVin.
2012-11-02 19:00 Karolina napisał(a):
Muszę przyznać, iż serwis LexVin to naprawdę profesjonaliści. Trafiłam na ich ślad czytając wywiad z założycielem serwisu w jednej z gazet ogólnopolskich. Dzięki sprzeciwowi od nakazu zapłaty wygrałam sprawę dotyczącą Konwencji CMR. Polecam ich usługi.
2012-11-26 11:22 Patrycja napisał(a):
Czy są tu wnioski sprzeciw od nakazu zapłaty? Oraz o przerzuceniu terminu do komornika? Proszę o pomoc.
2012-11-26 11:37 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Nasza firma zajmuje się przygotowaniem profesjonalnych sprzeciwów od nakazu zapłaty. W celu zamówienia usługi należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w "Zamów pismo" (lewy, górny róg strony).
2012-12-20 15:56 Stefan napisał(a):
Czy firma może wystawić refakturę bez mojej zgody ,nie powiadamiając mnie ?
2013-07-04 21:46 Ewelinka napisał(a):
Mój problem dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powodem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która żąda solidarnej spłaty powstałego zadłużenia od moich rodziców, brata oraz mnie.
W połowie 2011 roku wyprowadziłam się z zadłużonego mieszkania moich rodziców. Pod koniec września 2011 roku otrzymałam pierwszy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, na który zaciągnęłam kredyt. Pieniądze z kredytu wpłaciłam Spółdzielni Mieszkaniowej na poczet zadłużenia.
Wszystkie pisma do i z Sądu są adresowane na adres mojego obecnego miejsca zamieszkania. Kuratorzy sądowi, społeczni oraz pracownicy MOPS-u odwiedzają mnie w moim obecnym miejscu zamieszkania, które zajmuję razem z partnerem od 10 października 2011. Dodatkowo zostałam najemcą wynajmowanego mieszkania i została ze mną podpisana umowa najmu od sierpnia 2012r.
Tak w skrócie wygląda moja sytuacja.
We mnie rodzi się sprzeciw, co do nakazu zapłaty, dlatego, że niestety istnieje zdaje się obowiązek stałego meldunku, a nie mam możliwości zameldowania się gdzie indziej. Dla Spółdzielni moje zameldowanie jest w tej sytuacji tożsame z mieszkaniem w zadłużonym mieszkaniu i pociąganie mnie do współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Czy możecie mi Państwo pomóc ?
2013-07-04 21:49 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Jak najbardziej Pani zastrzeżenia co do wydanego nakazu zapłaty są słuszne a sprawa przeciwko Spółdzielni jest do wygrania. Proszę o skorzystania z formularza do zadawania pytań "Zapytaj prawnika" i przesłanie nam skanów otrzymanych z sądu dokumentów wraz z wskazaniem daty ich odbioru.
2013-07-22 13:19 Marcin napisał(a):
Witam serdecznie, kilka dni temu otrzymałem z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI wydział Cywilny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wniesiony przez BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzayjny Fundusz Inwetycyjny Zamknięty z siedzibą Gdyni na kwotę 38 151,51 PLN.
Rzecz dotyczy kredytu jaki miałem w Euro Banku od 06.07.2007 roku, a który został kupiony przez Best w dniu 30.11.2012. Czy jest możliwe wniesienie sprzeciwu od tego nakazu i szansa na to, że Best odstąpi od egzekucji?
Będę wdzięczny za odpowiedź i ewentualną wycenę Państwa pomocy prawnej, jeśli jest szansa, po przeczytaniu tej sprawy, że może ta kwota uległa przedawnieniu ?
2013-07-22 13:24 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
Marcinie proszę prześlij nam otrzymane dokumenty na maila biuro@lexvin.pl oraz informację na ile lat Eurobank udzielił pożyczki oraz czy dokonał jej wypowiedzenia przed tym terminem.
2014-01-29 17:54 Tomasz napisał(a):
Chciałbym bardzo podziękować za okazaną pomoc załatwieniu sprawy z Prokurą "Krukiem". Szybko załatwiony Sprzeciw i dalsza pomoc w odzyskaniu zajętych przez Komornika pieniędzy szybko i profesjonalnie została przeprowadzona "bez wychodzenia z domu" i odwiedzania kogokolwiek.Polecam
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Z pewnością każdy z nas wcześniej czy później stanie przed koniecznością skierowania pozwu do sądu w sprawie cywilnej. Ile właściwie kosztuje...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra