23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo mieszkaniowe › Dostęp do danych właścicieli mieszkań we Wspólnocie Mieszkaniowej

Dostęp do danych właścicieli mieszkań we Wspólnocie Mieszkaniowej

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Sąsiedzi w piątki i soboty organizują całonocne dosyć hałaśliwe spotkania. Problem dotyczy kilku mieszkań, w których przebywają wynajmujący lub osoby, którym lokale udostępniono bez żadnych dokumentów. Ja jestem właścicielem lokalu, a więc członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej. Poprosiłam Zarząd i Administratora o dane właścicieli mieszkań. Pani z Zarządu zadzwoniła do nich a oni wszystkiego się wypierają. Zarząd odmawia mi dostępu do danych na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z poprawkami. Jak mam wyegzekwować swoje prawa? Ochrona nie chce interweniować, wzywanie policji i straży miejskiej może do niczego nie doprowadzić, bo ochrona uprzedzi imprezujących o wjeździe stosownych służb na teren osiedla. Poinformowałam już Policję (dzielnicowych) i Straż Miejską o tym, co tu się dzieje od wielu tygodni, poradzili mi wzywanie ich służb lub składanie doniesień nawet indywidualnie, bo mam do tego prawo. Teraz jest tu już spokojniej, bo sprawa stała się dosyć głośna. Bardzo proszę o pomoc.

Zgodnie z art. 27 Ustawy o własności lokali wszyscy właściciele mają prawo uczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością, a co za tym idzie, mają prawo wglądu w pełną dokumentację wspólnoty. A skoro tak, to mają także dostęp do danych osobowych, które posiada Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Są to dane wskazujące osobę właściciela, jego adres, również adres do korespondencji. 
 
Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie I ACa 237/2010 na wspólnocie, jako administratorze danych, ciąży obowiązek ochrony tych danych. Uprawnienie do informacji jest ograniczone przepisami innych ustaw. Wspólnota (zarząd), czuwając nad legalnym przetwarzaniem danych osobowych, może odmówić swojemu członkowi prawa do informacji - jednakże, skoro taka sytuacja ma być wyjątkiem od zasady - to wspólnota każdorazowo winna powziąć w stosownej formie decyzję i ją uzasadnić.
 
W niniejszej sprawie powinna Pani, więc ponownie udać się do Zarządu i poprosić o udostępnienie informacji o właścicielach nieruchomości oraz ich adresach korespondencyjnych z powołaniem się na wyżej zacytowane przeze mnie przepisy obowiązującego prawa. Bez zapoznania się z aktami Wspólnoty Mieszkaniowej trudno jest określić czy Administrator rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.
 
Oczywiście właściwe jest również składanie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia w sytuacji zakłócania spokoju przez sąsiadów. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 
Przez zachowanie wymienione przykładowo w dyspozycji art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń należy rozumieć: krzyk jako wydawanie dźwięków zawierających pewną określoną treść lub też dźwięki nieartykułowane, czyli całkowicie jej pozbawione, np. wrzask; hałas jako nieskoordynowane głośne dźwięki, stuki, trzaski, czyli wrzawa, zgiełk, harmider, rumor albo też głośna zakłócająca spokój kłótnia; alarm jako znak, sygnał zawiadamiający o grożącym niebezpieczeństwie wzywający do gotowości czy też określonego działania. Natomiast jako inny wybryk możemy w tym przypadku potraktować np. rozsypanie czy też rozpylenie substancji drażniących lub cuchnących w szkole, tramwaju, na klatce schodowej czy w innym miejscu publicznym, nieuzasadnione rozpychanie klientów w sklepie czy też głośne śpiewanie nieprzyzwoitych przyśpiewek itp. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92, LEX nr 162227, stwierdził, że wybryk to zachowanie, jakiego w konkretnych okolicznościach, czasie, miejsca i otoczeniu ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucie odrazy, gniewu i oburzenia. Wybryk charakteryzuje się więc ostrą sprzecznością z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. A contrario nie może być uznany za wybryk czyn, który nie tylko nie koliduje w rażący sposób z obowiązującymi w określonym kontekście sytuacjami, normami zachowania, ale wręcz wzbudza - w odbiorze powszechnym -akceptację, choćby milczącą zgodę, aprobatę, podziw lub uznanie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Dane osobowe

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra