23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo karne › Wyłudzenie usługi, świadczenia – art. 121 Kodeksu wykroczeń

Wyłudzenie usługi, świadczenia – art. 121 Kodeksu wykroczeń

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Mój syn otrzymał wyrok nakazowy o czyn z art. 121 par.1 Kodeksu wykroczeń. Sąd wymierzył synowi karę grzywny w wysokości 500 zł i zwolnił go z kosztów sądowych. Czy skoro syn wystąpił do ZTM o rozłożenie mandatów na raty i ZTM wyraził na to zgodę zawierając z moim synem ugodę to czy możliwe jest uchylenie tego nakazu? Czy składając sprzeciw od wyroku nakazu naraża się na koszty sądowe? Czy skoro spłaca mandaty to można go karać jeszcze grzywną? 

Zgodnie z art. 121 Kodeksu wykroczeń kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 
Komentowanego artykułu obejmuje wyłudzenie przejazdu koleją lub innym środkiem lokomocji bez zamiaru uiszczenia należności za nią. Przy czym chodzi o przypadki takich zachowań podjęte po raz trzeci w ciągu roku, mimo nałożenia na taką osobę uprzednio dwukrotnie kary pieniężnej według stawki ustalonej w taryfie, której on nie uiścił. Szalbierstwo dotyczące tych usług jest zatem ujęte dość wąsko. Ma to bowiem być trzeci przypadek wyłudzenia usługi w ciągu roku, poprzedzony nieuiszczeniem dwukrotnie nałożonej kary pieniężnej. A zatem dwa pierwsze przypadki wyłudzenia usługi w zakresie komunikacji nie stanowią wykroczenia, lecz podlegają karze pieniężnej ustalonej w odpowiedniej taryfie.
 
Wskazany w art. 121§1 Kodeksu wykroczeń okres, tj. rok, obejmuje 12 miesięcy, licząc od pierwszego zdarzenia, i nie należy utożsamiać go z rokiem kalendarzowym (J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks..., s. 291; M. Kulik (w:) Kodeks..., red. M. Mozgawa, s. 411). Nie ma wykroczenia, o którym mowa w art. 121§1 Kodeksu wykroczeń, jeżeli sprawca uiści nałożoną na niego karę pieniężną z tytułu wyłudzonego przejazdu. Konstrukcja przepisu wskazuje na to, że wyłudzenie przejazdu wchodzi w rachubę, jeżeli sprawca chce skorzystać z przejazdu bez zamiaru uiszczenia należności. Nie ma takiego zamiaru osoba, która np. zgubiła bilet, nie zdążyła kupić, z tym że poinformowała o tym konduktora. 
 
W mojej ocenie, jeżeli Pani syn spełnił pozostałe przesłanki wskazane w niniejszym przepisie to popełnił on wykroczenie i sam fakt zawarcia ugody i wywiązywania się z jej postanowień co najwyżej może wpłynąć na wymierzenie niższej kary grzywny. W przypadku wniesienia sprzeciwu od wydanego wyroku nakazowego nie koniecznie sąd ponownie odstąpi od nie obciążania Pani syna kosztami postępowania.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Ztm, Wyrok nakazowy, Wykroczenie

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra