23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Odmowa wypłaty odszkodowania za skradziony samochód

Odmowa wypłaty odszkodowania za skradziony samochód

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Kilka lat temu zakupiłem samochód osobowy, który zarejestrowałem oraz ubezpieczyłem zarówno od odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak również wykupiłem dobrowolne ubezpieczenia Auto Casco w firmie WARTA. Samochód niestety został skradziony a Policja umorzyła postępowanie w związku z niewykryciem sprawcy kradzieży. Jakież było moje zdziwienie gdy WARTA odmówiła mi wypłaty odszkodowanie powołując się na rozmowę telefoniczną z właścicielką pojazdu, która twierdzi, iż nigdy nie sprzedała pojazdu obywatelowi polski. WARTA odmówiła mi wypłaty odszkodowania powołując się na zapis OWU „ Warta nie odpowiada za szkody powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona w dokumencie ubezpieczenia”. Czy ubezpieczyciel może w ten sposób postępować ?

W mojej ocenie stanowisko firmy ubezpieczeniowej jest błędne. W szczególności warta nie ma podstaw do twierdzenie, iż nie jest Pan właścicielem pojazdu. Posiada Pan dokumenty urzędowe potwierdzające ten fakt, zaś postępowanie WARTY jest co najmniej dyskusyjne z następujących przyczyn. 
 
Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tymczasem okoliczności podnoszone przez ubezpieczyciela nie zostały należycie udowodnione. warta nie wskazuje w jaki sposób uzyskała informacje od sprzedawcy, jak również nie wykonała żadnych czynności aby zweryfikować autentyczność podpisu na umowie kupna-sprzedaży samochodu.
 
Zachowanie Ubezpieczyciela jako strony umowy ubezpieczeniowej w kontekście podnoszonego zarzutu sfałszowania umowy – nosi ponadto znamiona braku „należytej staranności” wymaganej art. 355§2 K.c. jakiej winien dochować jako Strona profesjonalnie obsługująca swego klienta. Brak staranności polegał na niedokonaniu czynności jednoznacznie ustalających fakty, które w przyszłości stały się wątpliwe w ocenie Ubezpieczyciela tj, tytuł prawny do auta.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie I CKN 971/2000 należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, oznacza staranność dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu jakiego działanie dotyczy oraz okoliczności, w których działanie to następuje.
 
Z powyższego wynika, że w realizacji swej procedury Organ miał możność i obowiązek ustalenia wszystkich istotnych faktów. Weryfikacja Klienta przeszła pozytywne gdyż auto zostało ubezpieczone. Dlatego tez należy przyjąć stosownie do treści przepisu Art. 815§1 K.c., że wszelkie informacje udzielone przez Ubezpieczającego nie wzbudziły wątpliwości i należy przyjąć, że wszelkie kwestie niewyjaśnione przez Organ w momencie dokonywania ubezpieczenia są nieistotne, przez co nie mogą być później skutecznie podnoszone, jako podstawy odmowy uznania roszczeń klienta. Jeżeli tytuł własności do auta budził wątpliwości należało je rozstrzygać w chwili weryfikacji przedmiotu ubezpieczenia, a nie dopiero podnosić w sytuacji zaistniałych przesłanek uprawniających do wypłaty odszkodowania.
 
Wyżej opisane postępowania Ubezpieczyciela wobec ubezpieczonych oparte na schemacie – kiedy ubezpieczam i płacę, wszystko jest w porządku, a gdy powstają okoliczności uprawniające do odszkodowania – Ubezpieczyciel szuka przysłowiowej „dziury w całym” -  i dokonuje odmowy na podstawie okoliczności nie udowodnionych zasługują na miano przesłanek niezgodnych z zasadami współżycia społecznego wyczerpujących dyspozycję art. 3851. § 1.  K.c.  w zw. Art. 3852 K.c.  znajdującego zastosowanie z  uwagi na art.808§5 K.c. co sprawia, ze nawet istniejące w tym względzie regulacje z OWU się nieważne z mocy prawa. 
 
Powyższa argumentacja faktyczna jak i prawna wskazują na brak podstaw ze strony Ubezpieczyciela na odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu zaistniałej kradzieży auta.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Warta, Kradzież, Ac

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra