23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Nękanie przez firmę windykacyjną telefonami, smsami i wezwaniami do zapłaty

Nękanie przez firmę windykacyjną telefonami, smsami i wezwaniami do zapłaty

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Od pewnego czasu jestem zasypywany zwykłymi listami jak również poleconymi (których nie odbieram) przez firmę KGPN Sp zoo, wysyłają do mnie również smsy oraz dość często starają się skontaktować telefonicznie, firma KGPN stara się wyegzekwować ode mnie przedawnione już zobowiązanie, które miałem wobec pewnej prywatnej uczelni, podczas ostatniej rozmowy telefonicznej pani z którą rozmawiałem zaznaczyła, że jeśli nie spłacę kwoty zadłużenia, które firma KGPN Sp zoo zakupiła od uczelni skieruje sprawę do sądu, odpowiedziałem, że zadłużenie, które chcą ode mnie wyegzekwować jest już przedawnione i że jeśli skierują sprawę do sądu to wtedy podniosę zarzut przedawnienia wtedy pani z firmy KGPN Sp zoo odpowiedziała, że o przedawnieniu decyduje sąd i jeśli nie zapłacę wprowadzą moje dane na jakąś listę dłużników (niestety nie pamiętam nazwy) i oczywiście dalej wysyłają smsy. Moje pytanie jest takie , co mam zrobić aby firma KGPN Sp zoo przestała do mnie wysyłać listy, smsy oraz przestała telefonować ?

W mojej ocenie zasadne w Pana sytuacji jest powiadomienie Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez firmę kgpn. Wcześniej, przed ewentualnym złożeniem zawiadomienia, może Pan wezwać kgpn do zaprzestania nękania Pana telefonami oraz wezwaniami do zapłaty. kgpn jako firma windykacyjna nie posiada żadnych szczególnych uprawnień. Oznacza to, że mogą działać jedynie w takich granicach, w jakich może działać sam wierzyciel. Zgodnie z art. 759 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, czynności egzekucyjne zastrzeżone są wyłącznie dla komorników sądowych, a w niektórych przypadkach wyłącznie dla właściwego sądu. Firma windykacyjna może realizować swoje zadania jedynie na drodze pojednawczej, poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie spłaty zadłużenia. 
 
W polskim Kodeksie karnym stalking (nękanie) stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 lub w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej do lat 10. Ponadto w omawianej sprawie możemy mieć również do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstw wskazanych w art. 191 Kodeksu karnego oraz 193 Kodeksu karnego.
 
Poniżej cytuję kolejno wyżej powołane przepisy:
  • art. 190a Kodeksu karnego kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • art. 191 Kodeksu karnego kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa w sposób określony powyżej w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
  • art. 193 Kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 
W celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa powinien się Pan udać do najbliższej jednostki Policji lub złożyć pisemne zawiadomienia w Prokuraturze lub Policji.
 
Obrony Pana praw można dochodzić również na drodze postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 
Odzyskiwanie należności nie uświęca środków. I choćby pojedyncze czynności były dopuszczalne, to ich nasilenie może się okazać bezprawne. 
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI ACa 84/11 zasądził na rzecz dłużnika kwotę 7500 zł zadośćuczynienia i zakazał kontaktowania się z dłużnikiem jednej z firm windykacyjnych. Sąd Apelacyjny uznał, że działania firmy windykacyjnej naruszały takie dobra osobiste dłużnika, jak prywatność, spokój i nietykalność mieszkania.
 
Postępowanie cywilne jednakże ma ten minus, iż wniesienie pozwu wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz ewentualnych kosztów pełnomocnika procesowego a nadto niejednokrotnie wyjazdami do sądu właściwego dla pozwanej firmy windykacyjnej dlatego też złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest na ogół czynnością tańszą i mniej absorbującą osobę poszkodowaną.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Stalking, Nękanie, Dobra osobiste, Kgpn

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra