23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Zajęcie wierzytelności

Zajęcie wierzytelności

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Otrzymałam od Komornika pismo zatytułowane „zajęcie wierzytelności”. Nie znam zarówno dłużnika, jak również wierzyciela ani komornika. Co ja mam z tym pismem zrobić ?

Ustawodawca w art. 895 Kodeksu postępowania cywilnego dopuścił egzekucję długu z tzw. „innych wierzytelności”. Zgodnie z art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik: 
  1. zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 
  2. wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. 
 
Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wzywa jej dłużnika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie: 
  1. czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny; 
  2. czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.
 
Termin tygodniowy do złożenia przez dłużnika zajętej wierzytelności oświadczenia jest terminem instrukcyjnym, ale gdyby spóźnione złożenie oświadczenia spowodowało szkodę, odpowiedzialność za nią ponosi dłużnik zajętej wierzytelności. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu komornika. Sankcję za jego brak lub złożenie nienależytego oświadczenia przewidują art. 902 i 886 k.p.c. W razie określenia niezbyt dokładnie wierzytelności komornik może żądać dodatkowych wyjaśnień. Gdyby inne osoby rościły sobie prawa do zajętej wierzytelności, dłużnik zajętej wierzytelności powinien przedmiot świadczenia złożyć do depozytu sądowego.
 
Wierzytelność musi istnieć w chwili zajęcia i przysługiwać dłużnikowi. Natomiast egzekucję z wierzytelności powstałych później można prowadzić tylko na podstawie nowego zajęcia (orzeczenie SN z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71, OSNCP 1972, nr 5, poz. 85). Dokonany przed zajęciem przelew wierzytelności powoduje, że zajęcie jest bezskuteczne.
 
Egzekucyjne zajęcie wierzytelności nie jest równoznaczne z jej przelewem ani nie wywołuje skutków przelewu, chyba że wierzyciel wyraźnie we wniosku oświadczy, że zajmuje wierzytelność swego dłużnika zamiast zapłaty i  że nie rości sobie do niego żadnej pretensji. 
 
Dłużnik wierzytelności zajętej egzekucyjnie dopuszcza się zwłoki w stosunku do swojego bezpośredniego wierzyciela przez to, że w terminie oznaczonym w umowie lub ustawie nie zaspokoi tego wierzyciela, który dokonał zajęcia wierzytelności (orzeczenie SN z dnia 7 listopada 1936 r., C.II. 1473/36, Zb. Urz. 1937, poz. 151).
 
Skoro nie łączą Pani żadne stosunki prawne z dłużnikiem powinna Pani wysłać do Komornika prowadzącego egzekucję następujące oświadczenie „w związku z dokonanym zajęciem egzekucyjnym w sprawie … informuję, iż nie przysługują mi żadne wierzytelności względem osoby wskazanej w treści zajęcia”.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Komornik

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra