23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Adopcja dziecka z Ukrainy

Adopcja dziecka z Ukrainy

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Jestem obywatelem Polski, natomiast moja żona jest obywatelką Ukrainy - na stałe mieszkamy w Kanadzie. Związek małżeński zawarliśmy w Kanadzie, tam też rozwiodłem się z swoją wcześniejszą żoną - obywatelką Polski. Nie rejestrowałem w Polsce rozwiązania małżeństwa, jak również faktu zawarcia nowego związku. Obecnie chciałbym adoptować dzieci mojej obecnej żony, co w pierwszej kolejności powinienem zrobić ?

Generalną zasadą obowiązującą niemal w wszystkich  systemach prawnych jest zasada, iż o orzeczeniu przysposobienia może orzec jedynie sąd państwa, którego obywatelstwo posiada dziecko.
 
Z powyższych przyczyn o przysposobieniu dzieci żony może orzec jedynie sąd na terytorium Ukrainy. Kraje byłego związku radzieckiego w różny sposób mają uregulowaną kwestię przysposobienia dzieci przez cudzoziemców.
 
Na Ukrainie obywatele innych państw mogą ubiegać się o adopcję zgodnie z wymogami Kodeksu Rodzinnego Ukrainy z 10 stycznia 2002 r. Dokumenty adopcyjne składa się w ministerstwie polityki społecznej Ukrainy, które wydaje zgodę na przysposobienie dziecka. Dopiero z taką zgodą zainteresowani obcokrajowcy występują do sądu, który wydaje orzeczenie o przysposobieniu dziecka.
 
Zgodnie z ukraińskim Kodeksem Rodzinnym prawo pierwszeństwa przysposobienia dziecka ma przede wszystkim małżeństwo, „lecz osoby nie tej samej płci”. Jeśli o przysposobienie tego samego dziecka równocześnie występują obcokrajowcy i obywatele Ukrainy, ci drudzy mają pierwszeństwo. W 2011 r. aż 1002 dzieci zostało przekazanych do adopcji zagranicznej, co oznacza, że co piąte przysposabiane dziecko z Ukrainy trafiło do rodziny obcokrajowców. 
 
Przed wystąpienie z formalnym wnioskiem w tej sprawie konieczne będzie uporządkowanie dokumentów zarówna Pana, jak i Pana żony. 
 
Uznanie rozwodu w Polsce
 
Uznanie rozwodu przez Sąd kanadyjski jest pierwszym krokiem jaki należy podjąć w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 1145 kpc (ustawa z dnia 17.11.64 r. Dz.U. z dnia 1.12.1964 r. poz 296) obywatele polscy, którzy uzyskali wyrok rozwodowy w sądzie zagranicznym są zobowiązani do przeprowadzenia postępowania przed sądem polskim o uznanie wyroku sądu zagranicznego za skuteczne na terytorium RP. Jest to warunek konieczny w przypadku zamiaru powtórnego wstąpienia w związek małżeński na terytorium RP.
 
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy skierować do właściwego sądu okręgowego w kraju. Właściwym miejscowo (terytorialnie) sądem okręgowym jest sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a i gdy tej podstawy nie ma sąd zamieszkania powoda. W braku powyższego sądem właściwym będzie sąd okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 
Po dokonaniu uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd kanadyjski oraz jego uprawomocnieniu się - fakt te będzie trzeba zarejestrować w księgach stanu cywilnego.
 
Rejestracja aktu małżeństwa w Polsce
 
W przypadku rejestracji związku małżeńskiego zawartego w Kanadzie procedura jest mniej skomplikowana i została uregulowana w Ustawie o prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 70 Prawa o aktach stanu cywilnego urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego obowiązany jest, zgodnie z postanowieniami art. 22 Prawo o aktach stanu cywilnego, żądać od wnioskodawcy dowodów potwierdzających prawdziwość zdarzenia, które ma być zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego, a w razie uznania tych dowodów za niewystarczające, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W szczególności do wniosku o rejestrację aktu małżeństwa będzie trzeba dołączyć: akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem oraz akty urodzenia małżonków.
 
Rejestracja aktu małżeństwa na Ukrainie
 
Rejestracji aktu małżeństwa na Ukrainie dokonuje się w Urzędzie Gminny. Do aktu małżeństwa należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane przez notariusza ukraińskiego.
 
Po przeprowadzeniu powyższej procedury oficjalnie w polskich i ukraińskich aktach stanu cywilnego będziecie Państwo małżeństwem i będzie można rozpocząć procedurę przysposobienia dzieci Pana żony na terytorium Ukrainy.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Adopcja, Przysposobienie

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra