23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Adopcja dziecka z Ukrainy

Adopcja dziecka z Ukrainy

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Jestem obywatelem Polski, natomiast moja żona jest obywatelką Ukrainy - na stałe mieszkamy w Kanadzie. Związek małżeński zawarliśmy w Kanadzie, tam też rozwiodłem się z swoją wcześniejszą żoną - obywatelką Polski. Nie rejestrowałem w Polsce rozwiązania małżeństwa, jak również faktu zawarcia nowego związku. Obecnie chciałbym adoptować dzieci mojej obecnej żony, co w pierwszej kolejności powinienem zrobić ?

Generalną zasadą obowiązującą niemal w wszystkich  systemach prawnych jest zasada, iż o orzeczeniu przysposobienia może orzec jedynie sąd państwa, którego obywatelstwo posiada dziecko.
 
Z powyższych przyczyn o przysposobieniu dzieci żony może orzec jedynie sąd na terytorium Ukrainy. Kraje byłego związku radzieckiego w różny sposób mają uregulowaną kwestię przysposobienia dzieci przez cudzoziemców.
 
Na Ukrainie obywatele innych państw mogą ubiegać się o adopcję zgodnie z wymogami Kodeksu Rodzinnego Ukrainy z 10 stycznia 2002 r. Dokumenty adopcyjne składa się w ministerstwie polityki społecznej Ukrainy, które wydaje zgodę na przysposobienie dziecka. Dopiero z taką zgodą zainteresowani obcokrajowcy występują do sądu, który wydaje orzeczenie o przysposobieniu dziecka.
 
Zgodnie z ukraińskim Kodeksem Rodzinnym prawo pierwszeństwa przysposobienia dziecka ma przede wszystkim małżeństwo, „lecz osoby nie tej samej płci”. Jeśli o przysposobienie tego samego dziecka równocześnie występują obcokrajowcy i obywatele Ukrainy, ci drudzy mają pierwszeństwo. W 2011 r. aż 1002 dzieci zostało przekazanych do adopcji zagranicznej, co oznacza, że co piąte przysposabiane dziecko z Ukrainy trafiło do rodziny obcokrajowców. 
 
Przed wystąpienie z formalnym wnioskiem w tej sprawie konieczne będzie uporządkowanie dokumentów zarówna Pana, jak i Pana żony. 
 
Uznanie rozwodu w Polsce
 
Uznanie rozwodu przez Sąd kanadyjski jest pierwszym krokiem jaki należy podjąć w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 1145 kpc (ustawa z dnia 17.11.64 r. Dz.U. z dnia 1.12.1964 r. poz 296) obywatele polscy, którzy uzyskali wyrok rozwodowy w sądzie zagranicznym są zobowiązani do przeprowadzenia postępowania przed sądem polskim o uznanie wyroku sądu zagranicznego za skuteczne na terytorium RP. Jest to warunek konieczny w przypadku zamiaru powtórnego wstąpienia w związek małżeński na terytorium RP.
 
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy skierować do właściwego sądu okręgowego w kraju. Właściwym miejscowo (terytorialnie) sądem okręgowym jest sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a i gdy tej podstawy nie ma sąd zamieszkania powoda. W braku powyższego sądem właściwym będzie sąd okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 
Po dokonaniu uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd kanadyjski oraz jego uprawomocnieniu się - fakt te będzie trzeba zarejestrować w księgach stanu cywilnego.
 
Rejestracja aktu małżeństwa w Polsce
 
W przypadku rejestracji związku małżeńskiego zawartego w Kanadzie procedura jest mniej skomplikowana i została uregulowana w Ustawie o prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 70 Prawa o aktach stanu cywilnego urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.
 
Kierownik urzędu stanu cywilnego obowiązany jest, zgodnie z postanowieniami art. 22 Prawo o aktach stanu cywilnego, żądać od wnioskodawcy dowodów potwierdzających prawdziwość zdarzenia, które ma być zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego, a w razie uznania tych dowodów za niewystarczające, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W szczególności do wniosku o rejestrację aktu małżeństwa będzie trzeba dołączyć: akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem oraz akty urodzenia małżonków.
 
Rejestracja aktu małżeństwa na Ukrainie
 
Rejestracji aktu małżeństwa na Ukrainie dokonuje się w Urzędzie Gminny. Do aktu małżeństwa należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane przez notariusza ukraińskiego.
 
Po przeprowadzeniu powyższej procedury oficjalnie w polskich i ukraińskich aktach stanu cywilnego będziecie Państwo małżeństwem i będzie można rozpocząć procedurę przysposobienia dzieci Pana żony na terytorium Ukrainy.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Adopcja, Przysposobienie

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra