23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa

Zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Rodzice zostali zameldowani  w 1978 r. i mieszkają nieprzerwanie do dziś. Właściciel zmarł  w  1982 r. a w 1985 r. nieruchomość przeszła na skarb państwa  ze względu na brak spadkobierców. Wiedzieli od początku do kogo należy nieruchomość, od początku są jedynymi gospodarzami i płacą podatek za nieruchomość. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogą się już starać o zasiedzenie i jakie kroki powinni poczynić w celu załatwienia sprawy zasiedzenia nieruchomości skarbu państwa ?

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
 
O posiadaniu samoistnym nie świadczy sama tylko długotrwałość posiadania, która nie jest kryterium odróżniającym posiadanie samoistne od zależnego. Posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter władania rzeczą z zamiarem posiadania jej dla siebie ( cum animo rem sibi habendi ). W mojej ocenie bezdyskusyjne w omawianej sprawie jest, iż Pana rodzice są od roku 1982 posiadaczami samoistnymi nieruchomości w złej wierze.
 
Drugą - obok posiadania - przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest, aby władający nieruchomością był jej posiadaczem oraz aby posiadanie to trwało przez czas określony w ustawie. Samo więc władanie rzeczą nie wystarcza do zasiedzenia (orz. SN z 13 września 1962 r., 1 CR 521/61 , NP 2/64, s. 192). Posiadanie rzeczy prowadzące do zasiedzenia jest zdarzeniem prawnym ciągłym, które polega na trwaniu określonego stanu faktycznego przez pewien czas.
 
Warto jednak w tym miejscu wskazać, iż w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku obowiązywały przepisy uniemożliwiające zasiedzenie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 177 Kodeksu cywilnego przepisów o nabyciu własności przez zasiedzenie nie stosuje się, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem własności państwowej.
 
Art. 177 Kodeksu cywilnego został skreślony Ustawą z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Przedmiotowa ustawa weszła w życie w dniu 1 października 1990 roku.
 
Zgodnie z art. 10 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w sprawie V CKN 212/2001 jeżeli skarb państwa nabył własność nieruchomości po wejściu w życie art. 177 kc a nieruchomość znajdowała się w posiadaniu prowadzącym do zasiedzenia, które nie zostało przeniesione do 1 października 1990 r. włącznie, termin zasiedzenia ulega skróceniu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 1990 r. Nr 55 poz. 321), a do jego biegu dolicza się również okres posiadania samoistnego sprzed nabycia własności przez państwo.
 
Nadto w postanowieniu Sądu Najwyższego w sprawie I CK 153/2002 wskazano, iż skoro w myśl art. 172 § 2 kc nabycie nieruchomości państwowej przez zasiedzenie możliwe jest po trzydziestu latach nieprzerwanego posiadania samoistnego, a okres ten rozpoczął się z dniem 1 października 1990 r. i może być skrócony najwyżej o piętnaście lat na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 1990 r. Nr 55 poz. 321), to zasiedzenie jej nie może nastąpić prędzej niż w dniu 1 października 2005 r.
 
Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci. W mojej ocenie więc należy uznać, iż od roku 1982 właścicielem nieruchomości jest skarb państwa.
 
Mając na uwadze powyższe uregulowania minęło już 30 lat samoistnego posiadania nieruchomości przez Pana rodziców i Pana rodzice nabyli nieruchomość przez zasiedzenie.
 
W celu potwierdzenia tego faktu należy wnieść wniosek o sierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie z wskazaniem elementów istotnych pisma procesowego tj.:
 
  1. Oznaczenie sądu - Sąd Rejonowy właściwy dla położenia nieruchomości
  2. Oznaczenie Wnioskodawców - Pana rodzice
  3. Oznaczenie Uczestników - Właściciel nieruchomości
  4. Uzasadnienie wniosku wraz z wskazaniem dowodów na poparcie twierdzeń
  5. Podpis Wnioskodawców
  6. Wskazanie wartości przedmiotu sporu - wartości nieruchomości
  7. Wymienienie załączników
 
Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o stwierdzenie zasiedzenie pobierana jest stała opłata sądowa w kwocie 2 000 zł.
 
Na zakończenie przypominam, iż zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Natomiast art. 339 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Zasiedzenie, Nieruchomość, Skarb państwa

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra