23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Kilka lat temu poręczyłem mojej znajomej pożyczkę w SKOK. Następnie znajoma straciła pracę, zaprzestała spłaty kredytu a później zmarła. Nie zgadzam się z koniecznością spłaty tejże pożyczki bowiem w mojej ocenie zostałem wprowadzony w błąd przez SKOK, gdyż miał on świadomość, iż pracodawca pożyczkobiorcy wkrótce ogłosi upadłość. Czy w tej sytuacji mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne ?

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego,  Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu. Dla poprawnego stosowania tej zasady konieczne jest, aby wszystkie akty prawne były publikowane w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z nimi (wPolsce jest to realizowane poprzez obowiązek publikacji powszechnie obowiązujących źródeł prawa w Dzienniku Ustaw, a pozostałych aktów w Monitorze Polskim).
 
Jak wynika z załączonych dokumentów SKOK uzyskał względem Pana tytuł wykonawczy w związku z faktem, iż poręczył Pan pożyczkę zaciągniętą przez osobę, która jej nie spłacała a następnie zmarła. Zgodnie z treścią art. 876 Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.
 
Umowa poręczenia jest umową konsensualną. Może być umową odpłatną lub nieodpłatną. W zasadzie stwarza jednostronne zobowiązanie na korzyść wierzyciela. Przeważa pogląd, że nie jest umową wzajemną ( art. 487 § 2 ) nawet wówczas, gdy udzielenie poręczenia następuje za wynagrodzeniem; jest wtedy umową dwustronnie zobowiązującą (Z. Radwański, w: System..., s. 1061 i 1067; tenże, poręczenie..., s. 9-10; inaczej M. Piekarski, w: Kodeks..., s. 1709). Na ogół uznaje się, że jest czynnością prawną kauzalną, choć są różne zapatrywania co do tego, co stanowi tę causam (E. Łętowska, Charakter..., s. 65; Z. Radwański, w: System..., s. 1061; tenże, poręczenie..., s. 9-10 i 13-14; A. Szpunar, Zabezpieczenia..., s. 163-164). 
 
Według jednych, poręczyciel odpowiada za cudzy dług, według innych - ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązanie. Stanowisko pośrednie głosi, że poręczyciel zaciąga własne zobowiązanie, ale ma ono charakter uboczny w stosunku do długu głównego; wykonując własne zobowiązanie, poręczyciel jednocześnie spłaca cudzy dług, za który odpowiada osobiście (A. Szpunar, Zabezpieczenia..., s. 164; tenże, O zasadzie..., s. 13).
 
Ewentualne zarzuty co do procedury w jakiej poręczył Pan pożyczkę winien Pan budować w sprzeciwie od nakazu zapłaty w żadnym wypadku zaś w powództwie przeciwegzekucyjnym. Nie mniej przyjmując czysto teoretycznie, iż zarzuty te byłyby podniesione w sprzeciwie to niestety w mojej ocenie nie spowodowałyby one wygrania przez Pana sprawy. 
 
W chwili obecnej w mojej ocenie jedyną możliwością odzyskania spłaconych kwot jest wystąpienie z powództwem o zapłatę przeciwko spadkobiercom zmarłej o ile Ci przyjęli po niej spadek. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
 
W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.
 
Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każda osoba posiadająca w tym interes prawny np. wierzyciel zmarłego.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Poręczenie, Kredyt

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra